Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Mensen maken het werk! En onze mensen moeten het werk kunnen blijven maken in de toekomst.

Dat vraagt om een aanpak waarbij de relevante aspecten van duurzame inzetbaarheid als eerste worden geïnventariseerd. Daarnaast inventariseren we de relevante aspecten van duurzame inzetbaarheid bij onze medewerkers. De bundeling van deze inzichten vormt de basis voor de verdere aanpak in de toekomst.

Gezien onze werkzaamheden zal het onderwerp van veiligheid en gezondheid een prominente rol in dit geheel krijgen. Door de samenwerking met andere partijen op de werklocaties, zal specifiek aandacht gegeven worden aan het voorkomen van onveilige situaties of handelingen, mede om incidenten te voorkomen nu en in de toekomst.

Ook de inzichten vanuit onze medewerkers worden meegenomen om te komen tot een werkklimaat dat bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.