Verhuur vakmensen

Flexibiliteit in capaciteit

Heeft u tijdelijk of voor langere tijd een personeelstekort? Geba lost het voor u op.

Wij bieden u de mogelijkheid om de bediening van uw of ons materieel over te laten aan onze vakkundige mensen.

Geba heeft zeer deskundige uitvoerders, balkmannen, machinisten en afwerkers in dienst. Al onze medewerkers beschikken minimaal over het VCA 1 diploma.

De medewerkers van Geba wonen verspreid door het land en zijn voorzien van een eigen Geba bedrijfsauto. Zo bent u als opdrachtgever altijd verzekerd van een flexibele en snelle inzet van de juiste man op de juiste plaats.

  • Uitvoerder
  • Balkman
  • Machinist Groot materieel
  • Walsmachinist
  • Sproeiwagenmachinist
  • Asfaltafwerker

Ons personeel is direct inzetbaar voor uw klus!
Bel 024 - 696 32 20

Uitvoerder

De ervaren uitvoerders van Geba geven leiding aan een ploeg vaklieden van maximaal tien medewerkers, die belast zijn met de uitvoering van een of enkele bescheiden (deel)projecten.

Door hun flexibele inzet vormen de uitvoerders van Geba een uitkomst bij zowel een tijdelijke als een langdurige invulling van een vacature.

Balkman

Onze balkmannen bedienen de verwarmde strijkbalk bij het spreiden, profileren en afwerken van asfaltmengsels op de asfaltspreidmachine.

De balkmannen van Geba beschikken over brede kennis en ervaring. Zij zijn in staat om met breed scala asfaltspreidmachines van verschillende fabrieksmerken uitstekend werk te leveren

Machinist Groot Materieel

De flexibel inzetbare machinisten groot materieel van Geba verrichten zelfstandig alle werkzaamheden die verband houden met het bedienen en dagelijks onderhouden van allerhande asfaltspreidmachines.

Walsmachinist

De flexibel inzetbare walsmachinisten van Geba verrichten zelfstandig alle werkzaamheden die verband houden met het bedienen en dagelijks onderhouden van de diverse typen walsen.

Sproeiwagenmachinist

De flexibel inzetbare bitumensproeiwagenmachinisten van Geba verrichten zelfstandig alle werkzaamheden die verband houden met het bedienen en het dagelijks onderhoud van de bitumensproeiwagen.

Asfaltafwerker

De flexibel inzetbare asfaltafwerkers van Geba verrichten alle werkzaamheden rondom het lossen, spreiden en profileren van asfaltspecie tijdens de aanleg van verhardingen ten behoeve van wegen.

Tevens dragen zij bij aan de goede afwerking van die wegen.