MVO

Sinds 2005 is Wilfred Sleijffers directeur-eigenaar van Geba en werkt hij gericht aan verduurzaming. Geba is met 40-42 werknemers relatief klein van omvang maar groot(s) in aanpak en visie. Schoon, verantwoord en veilig werken met een product waaraan milieurisico’s verbonden zijn. Dát is Sleijffers missie. Vanuit deze overtuiging en MVO als richtlijn heeft Geba de afgelopen decennia een enorme metamorfose ondergaan. 
Via deze link is het MVO jaarverslag van Geba in te zien.

Verduurzaming in de praktijk
De bodem van het terrein in Mook is gesaneerd, asbest verwijderd, oude gebouwen deels afgebroken en deels opgeknapt of vervangen door moderne, energieneutrale panden. Zonder gasaansluiting, met WKO (Warmte Koude Opslag) en een circulair watergebruik door een systeem van grondwateronttrekking en regenwateropvang. Hiermee worden onder meer watertanks van walsen gevuld. Schadelijke stoffen vangen we op. De gebouwen zijn toekomstbestendig en voorzien van LED-verlichting en andere slimme, energiezuinige oplossingen.

Aandacht voor de planeet
Een efficiënte herinrichting van het terrein in Mook zorgt ook voor een beter leefklimaat voor omwonenden, de gemeente en andere ondernemers. Daarnaast is er gedacht aan de beleving van mens en natuur. De buitenwanden van de nieuwe gebouwen kleuren door lichtinval mee met het brons en groen van het aangrenzende bosgebied. Wandelpaden en groenvoorzieningen dragen bij aan een natuurlijke overgang van woongebied naar bedrijventerrein. Alleen het aanbrengen van zonnepanelen is een nog in 2019 te realiseren doel.

Vergroening materieel
Samen met leveranciers en klanten denkt Geba mee over milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen. Zo onderzoeken wij de mogelijkheid om over te gaan op zonne-energie. Bovendien geven wij gebruikte machines een nieuwe toekomst door nieuwe, energiezuinige motoren in te bouwen en onderdelen duurzaam te vervangen. Dat doen wij in samenwerking met onze machine-importeur. Daarnaast is ons wagenpark ‘vergroend’. Vrachtwagens zijn Euro-6 en onze medewerkers rijden in bedrijfsauto’s met een laag brandstofverbruik en weinig CO2-uitstoot.

Duurzame inzetbaarheid van mensen
Geba is een klein bedrijf met een sociaal hart. Met 40-42 mensen in dienst vinden wij het belangrijk om een juiste afspiegeling van de maatschappij weer te geven. Daarom neemt Geba ook de zorg op zich van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel.

De blik vooruit

In 2018 werd Geba genomineerd voor de MVO Award Nijmegen. Daar zijn we trots op! MVO fungeert als onze motor voor continuïteit en vernieuwing. En dit is nog maar het begin van onze duurzame toekomstplannen.